?>

REGISTER

REGISTER NOW

เบ้ามือเปิด
ชายบันได
ขอบกันชนท้าย
อื่นๆ ระบุ

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
1.รับประกันอาการผิดปกติที่มาจากตัวฟิล์มเองหลังการใช้งาน เช่น ฟิล์มแตกลายงา, ฟิล์มเหลืองเข้ม-ไหม้ ,ฟิล์มหดตัวผิดปกติ
2.ไม่รับประกันในกรณีเกิดจากข้อผิดพลาดจากการติดตั้ง (กรณีติดตั้งเอง)
3.ไม่รับประกันเหตุที่เกิดจากการใช้งาน เช่นโดนของมีคมแรงๆทำให้ฟิล์มขาด หรือตัวฟิล์มเป็นรอยจากการใช้งาน
4.ไม่รับประกันกรณีโดนสารเคมีประเภทกัดกร่อน
ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและยอมรับเงื่อนไขข้างต้น